Voetbalkampen met aandacht voor de individuele deelnemer.

Algemene voorwaarden

Een aantal regels:

 • Alcohol is niet toegestaan. Dit geldt ook voor de 16jarige;
 • Drugsgebruik is verboden en resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de voetbalkamp;
 • Er mag niet gerookt worden;
 • Weggaan gebeurt altijd in groepsverband en samen met de trainers;
 • De maaltijden worden altijd gezamenlijk genuttigd;
 • Gemengd slapen is niet toegestaan.

Wanneer iemand zich niet aan de regels houdt, zal hij/zij op eigen kosten moeten terugreizen naar huis. We hopen dat deze regels gehandhaafd worden, zodat het voor iedereen leuk blijft.

Medicijngebruik
      Indien uw kind medicijnen gebruikt dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind geven en erop toezien dat ze worden ingenomen. Voor medicijnen die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

Gebruik van GSM of dure spullen
      Wij raden aan om geen mobieltjes en dure spullen mee te nemen naar JeugdVoetbalVakantie. De kinderen kunnen altijd naar huis bellen via de telefoon van de organisatie.

Gevonden voorwerpen
     Gevonden voorwerpen worden na afloop van het sportkamp nog drie dagen door JeugdVoetbalVakantie bewaard.

Annuleren
     Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Annuleren kan alleen schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u ons ook altijd mailen.